Navigace

Obsah

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ve 2. výzvě MAS Podbrdsko - Revitalizace sídelní zeleně bylo podpořeno 6 projektů, z toho byly fyzicky realizovány 3 projekty.

 


 

Podpořený subjekt  Město Březnice - Regenerace památné lipové aleje v Boru u Březnice

Náklady projektu 1.439.958,95 Kč (z toho 60% z MAS, 40% spoluúčast žadatele)

Cílem projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011374 byla komplexní revitalizace stromů v památné aleji v Boru u Březnice.

 

 

Podpořený subjekt  obec Hlubyně - Regenerace sídlení zeleně Hlubyně

Náklady projektu 505 684,25 Kč (z toho 60% z MAS, 40% spoluúčast žadatele)

Cílem projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/00113710 byla komplexní výsadba stromů, keřů a trvalkových záhonů v obci Hlubyně

 

 

Podpořený subjekt  Obec Volenice - Regenerace sídlení zeleně Volenice

Náklady projektu 549.895,29 kč (z toho 60% z MAS, 40% spoluúčast žadatele)

Cílem projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011350 byla komplexní výsadba stromů, keřů a trvalkových záhonů v obcích Bubovice a Volenice