Navigace

Obsah

ANIMACE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ŠABLONY PRO ŠKOLY

 

NOVINKA

od 31.3.2020 je možno podávat žádosti na Šablony III – viz https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm

Příjem žádostí bude ukončen - 29. 6. 2021, do 14 hod.

POMOC ŠKOLÁM OD MAS:
 • Metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon
 • Školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ
 • Konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě
 • Metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,
 • Metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu
 • Metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu
   
PROČ JSOU ZAJÍMAVÉ?
 • Zjednodušená forma vykazování u projektů (šablony),
 • Šablony jsou méně rizikové z hlediska neuznatelných výdajů, jsou v souladu s legislativou v oblasti školství
 • Neexistence veřejných zakázek, finance z nich vyplývající jsou nárokové, apod.
 • Pokrytí personálních nákladů vybraných pracovníků na 2 roky! (např."asistent pedagoga“) 
   

Cílem nejsou velké projekty! (riziko administrativní náročnosti s následnými chybami)

Cílové skupiny

 • Děti v mateřských školách
 • Žáci základních škol
 • Pedagogičtí pracovníci škol, včetně vedoucích pedagogických pracovníků