Obsah

ISÚ 2014+


Kancelář MAS zpracovala na základě výstupů z veřejných projednáváních, dotazníkových šetřeních a komunikací se starosty Integrovanou strategii území 2014- 2020.

Tato strategie je stavebním kamenem k tvorbě SCLLD, analytický podklad je zároveň jedním z povinných výstupů projektu III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění.

Do konce měsíce srpna budeme zpracovávat pracovní verzi SCLLD- Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, která je financována z prostředků OP TP Ministerstva pro místní rozvoj.