Navigace

Obsah

Komunitní plánování

 

V lednu 2014 uspořádala Místní akční skupina Podbrdsko Veřejné projednávání strategie rozvoje regionu. V Milíně, Rožmitále a Březnici bylo diskutováno s tamními obyvateli, co na svém území potřebují změnit, co jim v regionu schází a jaké problémy je třeba urychleně řešit.
Na milínsku vidí nejvyšší priority ve vytvoření cyklostezek po okolí, naučných stezek a opravy cest a prostranství kolem památníku Slivice.
Na rožmitálsku místním obyvatelům nejvíce chybí větší koupaliště se zázemím, potřebují posílit autobusové spoje a podpořit více drobných ubytovacích kapacit.
Co by se na březnicku mělo urychleně řešit je vysoká nezaměstnanost, využití Brownfieldu – Sublima a vytvořit v Jezuitské koleji centrum pro setkávání lidí různých generací.
Závěry, které byly z tohoto jednání získány, budou použity spolu s výsledky z dotazníkového šetření na vytvoření Komunitně vedené strategie místního rozvoje pro roky 2014–2020. Dle této strategie budou v příštím plánovacím období na území MAS Podbrdsko podpořeny žádané oblasti.
 

 

Výsledky veřejného projednávání v Březnici - priority pro březnicko

Výsledky veřejného projednávání v Milíně - priority pro milínsko

Výsledky veřejného projednávání v Rožmitále p. Tř. - priority pro rožmitálsko

ver
Snímky z veřejného projednávání v Milíně


Snímky z veřejného projednávání v Rožmitále


Snímky z veřejného projednávání v Březnici

 

 

Archiv informací ke komunitnímu plánování


Veřejné setkání k tvorbě strategie území Podbrdsko pro období 2014 - 2020

Pozvánka - Plakát

 

p