Navigace

Obsah

Metodika hodnocení projektů


Přijaté žádosti o dotaci bude posuzovat Výběrová komise MAS Podbrdsko o.s.  Každá žádost bude bodována a z bodového hodnocení se vypočte průměr. Na základě bodového hodnocení od hodnotitelů bude stanoveno pořadí žádostí.  

Při shodném počtu bodů u žádostí, které jsou na hranici podpory (tj. nejsou finanční prostředky na podpoření všech shodně umístěných žádostí), rozhodne o pořadí žádosti:
1) vyšší počet bodů u preferenčního kritéria
2) v případě rovnosti těchto preferenčních bodů, počet partnerů zapojených do projektu
3) hlasování výběrové komise

Projekt lze podpořit i částkou nižší, než je požadovaná dotace, a to pouze v případě že s tím žadatel souhlasí a jedná se o projekt umístěný za posledním podpořeným projektem.     

V případě, že žadatel nesouhlasí s bodovým hodnocením, má právo odvolat se ke Správní radě Podbrdsko o.s., která žadateli do 10 kalendářních dnů od obdržení odvolání podá vysvětlení k přidělenému bodovému hodnocení.

p