Navigace

Obsah

Požadavky na publicitu


Při realizaci projektů podpořených v tréninkové výzvě MAS Podbrdsko, z.s. je třeba dodržovat pravidla publicity vycházející z požadavků Státního zemědělského intervenčního fondu.

Pro tištěné materiály (pozvánky, plakáty apod.) lze použít tzv. informační banner, který obsahuje povinné znaky publicity (symbol EU, logo PRV a heslo Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí).
Dále je třeba použít logo MAS Podbrdsko a uvést informaci, že MAS Podbrdsko je spolupořadatelem akce.

V tiskových zprávách a na webových stránkách, uvádějte, že projekt je spolufinancován z Programu rozvoje venkova a realizován prostřednictvím tréninkové výzvy MAS Podbrdsko, z.s.

V případě nejasností kontaktujte kancelář MAS Podbrdsko. 


Loga ke stažení:

Informační banner - barevný
Informační banner - černobílý

Logo MAS Podbrdsko

Logo PRV - barevné
Logo PRV - černobílé

Logo EU - barevné
Logo EU - černobílé

 

p