Obsah

Znění výzvy


Podbrdsko o.s. vyhlašuje Tréninkovou výzvu k předkládání žádost o podporu v rámci opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění z Programu rozvoje venkova ČR. Cílem výzvy je podpora jednorázových propagačních akcí na území Podbrdsko v oblasti kultury, sportu a péče o životní prostředí. Maximální výše podpory na propagační akci je 15 000,-Kč.

Tréninková výzva  ZDE
Žádost o podporu ZDE

 

Průběh výzvy Termín
Vyhlášení výzvy MAS 1. 12. 2013 - 6. 1. 2014
Příjem žádostí o dotaci 7. 1. - 14. 1. 2014
Administrativní kontrola projektů 15. 1. - 21. 1. 2014
Veřejná prezentace projektů nekoná se
Zasedání Výběrové komise MAS 30. 1. 2014
Schválení projektů Správní radou 3. 2. 2014
Realizace projektů 6. 2. 2014 - 1. 6. 2014
Nejzazší termín proplacení žádosti
o úhradu nákladů ze strany MAS
30. 6. 2014