Obsah

Dotace OPTP

 

Místní akční skupina Podbrdsko již několik měsíců pracuje na vytvoření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, tzv. SCLLD. SCLLD byla vytvářena díky podpoře Operačního programu Technická pomoc (OPTP) v době od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014. OPTP, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), podpořil hlavně administrativní fungování MAS, práce na SCLLD, komunitní plánování, potřebné odborné služby a budování povědomí o přínosech MAS. I tento projekt byl řádně administrativně zpracován, zkontrolován MMR a shledán jako plně vyhovující. V říjnu došlo ze strany MMR k proplacení projektu.

 

Setkání členů MAS k rozpracované strategii

Rozpracovanou verzi Strategie jsme představili 17.6.2014 ve Hvožďanech všem členům MAS PODBRDSKO. Všichni měli možnost do ní nahlédnout a případně vznést dotaz ke konkrétním bodům.

 

Zápis ze setkání členů MAS

Fotogalerie ze setkání

 

 

 

mmr