Navigace

Obsah

Dotace OPTP

 

Místní akční skupina Podbrdsko již několik měsíců pracuje na vytvoření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, tzv. SCLLD. SCLLD byla vytvářena díky podpoře Operačního programu Technická pomoc (OPTP) v době od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014. OPTP, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), podpořil hlavně administrativní fungování MAS, práce na SCLLD, komunitní plánování, potřebné odborné služby a budování povědomí o přínosech MAS. I tento projekt byl řádně administrativně zpracován, zkontrolován MMR a shledán jako plně vyhovující. V říjnu došlo ze strany MMR k proplacení projektu.

 

Setkání členů MAS k rozpracované strategii

Rozpracovanou verzi Strategie jsme představili 17.6.2014 ve Hvožďanech všem členům MAS PODBRDSKO. Všichni měli možnost do ní nahlédnout a případně vznést dotaz ke konkrétním bodům.

 

Zápis ze setkání členů MAS

Fotogalerie ze setkání

 

 

 

mmr