Obsah

Pracovní skupina

 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO TVORBU SCLLD

Markéta Balková
Ing. Josef Vondrášek
Ing. Bořek Bierhanzl
Jiří Štěrba
Ing. Vladimír Vojáček
Ing. Petr Chotívka
Ing. Ladislav Švejda
František Blažek

Ing. Gabriela Jeníčková
Jitka Drechslerová
Jana Filinová
Mgr. František Žán
Ing. Petr Pazderník
Ing. Petr Ponikelský
Ing. Filip Šafařík
Jana Melicharová
Bc. Pavlína Ponikelská
Libuše Matoušková
 

 

 

mmr