Navigace

Obsah

EVVO pro Podbrdsko 2007

 

SEMINÁŘ EVVO - 18. října 2007. Akce je spolufinancována z Fondu životního prostředí Středočeského kraje pro rok 2007
Workshop, pracovní kulatý stůl, diskuze nad ekologickými tématy, přednášky o obnovitelných zdrojích, společné zamyšlení nad udržením přírodního bohatství regionu Podbrdska. Seminář, na kterém můžeme sami vyjádřit své pocity či přání v oblasti ekologie, obnovitelných zdrojů, rozvoje území. Zveme Vás ve čtvrtek 18.října 2007 od 17.00 hod. do Chrástu, do společenského sálu.  ...Více

EXKURZE - ODBORNÁ STÁŽ - EXKURZE
Dne 13.září 2007 pořádá MAS Podbrdsko odbornou stáž - exkurzi zaměřenou na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Navštíveny budou: poradenské středisko OZE a prohlídka kotle na pelety v místě, obec Ražice; rychlerostoucí dřeviny - prohlídka matečnice, obec Neznašov); výrobní závod firmy Fiedler - výroba kotlů, obec Vlachovo Březí;největší fotovoltaická elektrárna v ČR - firma Korowatt, obec Bušanovice. Přihlašte se písemně na info@podbrdsko.net SRAZ 8.30 hod. a odjezd autobusu od obecního úřadu v Chrástu nejpozději v 9.00 hodin, vložné 100,- Kč na osobu. Formulář přihlášky zde... ...Více

Zpravodajec EVVO I: první číslo je na světě !!!
1Aktuality: str. 9 - informace o odborné stáži 13.9.2007 !!! Zájemci hlašte se již dnes na info@podbrdsko.net, autobus má jen cca čtyřicet míst a kdo se přihásí dříve má větsí šanci... na str. 11 zpravodajce informace k 1. výzvě k předkládání projektů Operačního programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ....  ...Více

Zpravodajec EVVO II. vydání
2Aktuality - Program obnovy venkova - druhé kolo žádostí bude vyhlášeno v září, plánovaný příjem žádostí se uskuteční v říjnu - str.2. Ekologické aktivity ČSOP Rožmitál - str. 9,10. Výzva k předkládání projektů LEADER ČR 2007 s terminy školení a konzultací organizovanými MAS Podbrdsko - str. 6-8.......  ...Více

Zpravodajec EVVO III. a letos poslední vydání
3Stručné infomace o uskutečněné exkurzi v rámci projektu EVVO, který je finančně podpořen Středočeským krajem. Na str. 2 zajímavé informace o programu rozvoje venkova, další informace o kořenových čistírnách odpadních vod na str. 4. Výsledky a shrnutí projektu "památné stromy" na str. 6 a....  ...Více