Navigace

Obsah

Leader ČR 2007

 

HARMONOGRAM LEADER ČR - MAS PODBRDSKO
Vyplněný formulář žádosti a projekt s přílohami a doklady musí žadatel doručit osobně v podobě tištěné, a to ve třech kopiích, v termínu* 26. září 2007 ( příjem probíhá od 9 do 16 hodin v sídle MAS: Chrást 15 ). *Žádost musí být odevzdána osobně a podepsána statutárním zástupcem žadatele odpovědným za předloženou žádost a musí obsahovat projekt, projektové přílohy a předepsané doklady. Výběr projektů probíhá v jednom kole na rok 2007. Přijatelné projekty do* 22. října 2007* posoudí Hodnotitelská komise Ministerstva zemědělství. Seznam doporučených projektů předá tato komise vedoucí samostatného oddělení koncepcí rozvoje venkova ke schválení. Uznatelnost nákladů vybraných projektů lze počítat až po zveřejnění tohoto schválení na úrovni MZe ČR, faktury lze proplácen do 12.12.2007, projekty musí být dokončeny do 20.12.2007 ( nejzazší termín pro uvedení do provozu). /iMK/  

Přehled o podporách LEADER ČR
Tento formulář bude vyplňovat každý žadatel o dotaci v rámci LEADER ČR 2007. Obsahuje seznam všech finančních podpor, které v rámci LEADER ČR žadatel od roku 2004 obdržel  ...Více

Činnost ZAPU
Náplň činnosti zemědělských agentur a pozemkových úřadů (ZAPÚ) ve vztahu k naší MAS  ...Více

Záměry MAS Podbrdsko
Stručný výtah ze záměrů MAS Podbrdsko tak, jak byly podány 8.8.2007 na MZe v rámci uchazečství o finanční podporu v rámci programu LEADER ČR 2007 ...Více

Odkazy na podklady
Seznam podkladů pro žadatele o dotace v rámci LEADER ČR 2007 (formát PDF)  ...Více

Bodové hodnocení projektů
Projekty posuzované v rámci programu LEADER ČR 2007 budou hodnoceny podle následujících kritérií  ...Více