Navigace

Obsah

Projekt spolupráce 1.9.2014-30.6.2015


IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 22.kolo - 1.9.2014-30.6.2015


Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond spustili opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce platných pro výzvu v rámci 22. kola příjmu Žádostí o dotaci. MAS Podbrdsko se do tohoto projektu spolupráce zapojilo jako partnerská MAS. Koordinační MAS v rámci tohoto projektu je Přemyslovské střední Čechy, o.p.s.

Skupinu partnerských MAS tvoří dále MAS Říčansko, o.p.s, MAS Dolnobřežansko o.p.s., MAS Karlštejnsko, o.s., MAS Mezilesí, z.s., MAS Mladoboleslavský venkov, o.s., MAS Podlipansko, o.p.s., MAS Polabí, o.p.s., MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, o.s. a MAS Svatojiřský les, z.s.

Cílem projektu spolupráce je zpracování metodiky pro hodnocení strategií MAS. Tato metodika se promítne jako způsob hodnocení do nově vytvářených strategií CLLD pro období 2014-2020. Výstupem projektu bude Metodika monitoringu a evaluace strategie MAS, příklady dobré a špatné praxe při dílčím hodnocení realizace strategie nebo projektu a prezentace projektu na veřejných seminářích. Příjem Žádostí o dotaci probíhal v termínu od 12. 1. do 16. 1. 2015. Projekt byl řádně ukončen 30. 6. 2015.

 

Metodika monitorování a evaluací MAS

Příloha k metodice - Indikátory výsledku a výstupu pro MAS
Příloha k metodice - Řízení monitoringu a evaluací MAS
 

Zápis ze setkání pracovní skupiny k projektu spolupráce - 10.11.2014

 

Zápis ze setkání pracovní skupiny k projektu spolupráce - 10.12.2014

 

Zápis ze setkání pracovní skupiny k projektu spolupráce - 20.1.2015

 

Zápis ze setkání pracovní skupiny k projektu spolupráce - 3.3.2015

 

Zápis ze setkání pracovní skupiny k projektu spolupráce - 31.3.2015

 

Zápis ze setkání pracovní skupiny k projektu spolupráce - 20.4.2015

 

Zápis ze setkání pracovní skupiny k projektu spolupráce - 26.5.2015