Obsah

 

Semináře

 

Jedním z úkolů Místní akční skupiny je nejen účast na seminářích, ale také pořádání vzdělávácích akcí, např. seminářů, workshopů, konferencí, besed, aj. za účelem propagace MAS, propagace území MAS a propagace Strategie MAS. Tyto aktivity souvisejí s realizací Strategie MAS za účelem získání podpory o OP Zaměstnanost, Programu rozvoje venkova, z IROP a dalších.

Přehled seminářů, kterých se MAS Podbrdsko zúčastnila a také které sama pořádá, najdete přehledně rozdělené po letech:

2016

2015