Obsah

2016


Semináře pořádané MAS Podbrdsko v roce 2016

1.11.2016 - Pořádala MASka seminář na téma "Pozemkové úpravy". (článek)

Zázemí seminářeZázemí seminářeObčerstveníDiskuze

 

Semináře, kterých se MAS Podbrdsko zúčastnila v roce 2016

4.2.2016 - Praha, Přírodovědecká fakulta UK - seminář Venkov 2016 (prezentace)

9.2.2016 - Praha, Evropský dům - seminář Výzvy IROP (prezentace)

10.2.2016 - Příbram - setkání s hejtmanem Středočeského kraje (pozvánka, článek zde)

123

11.2.2016 - Plzeň - seminář Odpovědné zadávání veřejných zakázek (prezentace)

12

25.2.2016 - Příbram - Seminář Možnosti čerpání dotací v rámci IROP v programovém období 2014-2020 a další přehled aktivit, představil Mgr. Jan Veselský, odborný rada – specialista pro absorpční kapacitu oddělení pro Středočeský kraj, Centrum pro regionální rozvoj České republiky (​PrezentacePrezentace 2)

26.2.2016 - Černošice - Valná hromada KS MAS, hostitelé MAS Karlštejnsko

1234

29.2.2016 - Říčany - neformání setkání k problematice Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání ve Středočeském kraji 

123

17.3.2016 - Havlíčkův Brod - seminář IROP SC 4.2 (info k semináři ZDE)

17.3.2016 - Havlíčkův Brod - Valná hromada NS MAS ČR (info z VH NS MAS ZDE)

24.3.2016 - Praha - Seminář animace škol a šablony pro školy

34

1.4.2016 - Krajská síť středočeských MAS, hostitelé MAS Rakovnicko

19.4.2016 - Praha - Seminář PRV

21.4.2016 - Praha - Seminář PRV

27.4.2016 - Krajská síť středočeských MAS, hostitelé MAS Říčansko

5.-6.5.2016 - Strážnice, MAS Strážnicko - Mosty mezi teorií a praxí

12.5.2016 - Praha - Seminář CLLD na MZe

19.5.2016 - Praha - Seminář OP Z na MPSV