Obsah

1.11.2016


Seminář Pozemkové úpravy

Neváhejte a přihlaste se na seminář v úterý 1.11.2016

Jaké bude téma?

Místní akční skupina Podbrdsko ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov pro vás připravuje zajímavé informace na téma: Příprava, realizace a přínos pozemkových úprav pro obce i krajinu. Chybět nebude ani téma: Jak napomáhají pozemkové úpravy rozvoji celého správního území obce a dotýkají se tím samotných obcí.

Ptáte se kde?

Centrum volnočasových aktivit - Knihovna Dr. E. Bořického v Milíně, ul. 11. května 385

Kdy?

 1.11.2016 od 15:00 hodin

Kam se přihlásit?

email - maspodbrdsko@seznam.cz nebo na telefonu 725 912 006

 

Pozemkové úpravy