Navigace

Obsah

IROP

AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY MAS PODBRDSKO:

Výzva OPZ - Prorodinná opatření III. - vyhlášena 28.2.2019 do 5.4.2019

 

MAS Podbrdsko 7.března 2019 vyhlásila dvě výzvy z Operačního programu životní prostředí na podporu péče o krajinu:

1. VÝZVA OPŽP - Protierozní opatření

2. VÝZVA OPŽP - Realizace sídelní zeleně

OPŽP

 

Srdečně vás zveme

na Podbrdský trh v Březnici

t

12.03.2019

Seminář k Výzvám MAS z OPŽP

Srdečně zveme všechny na seminář k Výzvám MAS z OPŽP. Pozvali jsme i odborníky na životní prostředí, se kterými budete moci své projektové záměry zkonzultovat!! Prosíme o nahlášení Vaší účasti do 25.3.2019.

Detail

12.03.2019

PODBRDSKÝ FARMÁŘSKÝ A ŘEMESLNÝ TRH V BŘEZNICI

Srdečně zveme na sobotu 27. dubna do Březnice na Podbrdský farmářský a řemeslný trh...

Detail

12.03.2019

TISKOVÁ ZPRÁVA - VYHLÁŠENÍ VÝZEV Z OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dovolujeme si informovat, že byla 7.3.2019 vyhlášena 1. Výzva MAS Podbrdsko z OP životní prostředí na protierozní opatření a 2. Výzva MAS Podbrdsko z OP životní prostřední na sídelní zeleň. Veškeré podrobnosti naleznete v tiskové zprávě v příloze a dále na webu MAS Podbrdsko.

Detail

28.02.2019

MAS Podbrdsko vyhlásila výzvu na příměstské tábory

Místní akční skupina Podbrdsko vyhlásila dne 28.2.2019 třetí výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na podporu Prorodinných opatření, resp. na podporu příměstských táborů. Výzva je určena především pro návazné projekty, které byly podpořené z prvních dvou Výzev MAS na prorodinná opatření...

Detail

12.02.2019

Seminář rozvoj malého a středního podnikání

Přijměte srdečnou pozvánku ve středu 6. března na seminář, který pořádá agentura Czech Invest. Účast přislíbily i místní akční skupiny, které rozlohou zabírají území celého bývalého okresu Příbram - tedy MAS Sedlčansko, Podbrdsko, Brdy a Brdy-Vltava. Na semináři budou představeny možnosti podpory dostupné pro malé a střední podniky. Těšíme se na Vás 6.3. v Příbrami...

Detail