Navigace

Obsah

Strategie MAS PODBRDSKO 2021-2027: Akční plán OP Zaměstnanost plus

MAS zapojila již od roku 2020 do tvorby Koncepční části strategie, identifikace potřeb regionu a přípravy Akčního plánu OPZ+ starosty obcí, odborné poradce, členy a partnery MAS a širokou veřejnost.

K přípravě Akčního plánu OPZ+ bylo využito znalosti regionu, ve kterém MAS aktivně funguje od roku 2014, informací ze šetření mezi obcemi a partnery MAS, Strategie MAS PODBRDSKO 2014–2020, na základě SPRSS MAS PODBRDSKO 2020-2022 a nově dle SPRSS ORP Příbram,  Zprávy o evaluaci MAS z roku 2019, projektů MAP ORP PŘÍBRAM, strategických plánů obcí, poznatků a diskusí z kulatých stolů a z individuálních rozhovorů s realizátory příměstských táborů a dalších žadatelů MAS a také z akcí a seminářů pořádaných prostřednictvím naší MAS.

Samozřejmě nelze (s ohledem na přidělenou alokaci MAS) řešit všechny problémy a potřeby území. Chceme se soustředit na ty nejhlavnější především s ohledem na návaznost úspěšné realizace a stále trvající potřeby pořádání komunitních příměstských táborů.

Dále bychom chtěli zrealizovat potřebu, která byla identifikována jako jedna z hlavních již při tvorbě SCLLD na obd. 2014-2020 a to je podpora komunity, komunitních akcí v regionu, propojení mezigenerační a podpora spolků a spolkové činnosti. Na toto odpovídáme během uplynulých na mnoha jednáních a akcích MAS, proč nelze toto podpořit a jaké jsou možnosti pro podporu komunitního života. Velmi vítáme tedy možnost podpory této aktivity.

Bylo rozhodnuto, že MAS bude na realizaci Akčního plánu provádět samostatně a bude spolupracovat s aktéry v regionu, zástupci obcí a NNO (s partnery bez finanční účasti) tak, že využijeme znalosti a zkušenosti těchto subjektů a odborníků v území. Tito partneři budou pracovníky MAS metodicky a odborně vést.

 

Projednání přípravy OPZ+ - správní rada 16.11.2021 zápis 

 

Projednání přípravy OPZ+ - valná hromada 26.4.2022 

zápis 

prezentace

 

Akční plán byl projednán a schválen správní radou dne 1.9.2022 - viz zápis zde