Obsah

OPZ MAS logo

ŘÍDÍCÍ VÝBOR


24.10.2019 proběhlo další setkání Řídícího výboru, kde byly prezentovány výstupy z projektu a zakončení projektu. 

Pozvánka

Prezenční listina

Zápis

 


6.5.2019 proběhlo další setkání Řídícího výboru, kde byly prezentovány závěry z metodické zprávy. 

Pozvánka

Prezenční listina

Zápis

 


4.12.2018 proběhlo další setkání Řídícího výboru, kde byly prezentovány závěry ze zjištěných analýz.

Pozvánka

Prezenční listina

Zápis

 28.2.2018 proběhlo první setkání Řídícího výboru, kde byl ustanoven ŘV, zvolen předseda ŘV, byl přijat Statut a Jednací řád projektu Plánování sociálních služeb na území MAS PODBRDSKO a představen projekt.

Zápis z jednání Řídícího výboru 28.2.2018

Prezenční listina z jednání Řídícího výboru 28.2.2018

Statut a Jednací řád projektu

Prezentace - představení projektu

 

_________________________________________

20.2.2018 byla odeslána pozvánka nominovaným členům Řídícího výboru. První setkání Řídícího výboru bylo naplánováno na středu 28.2.2018 v Centru volnočasových aktivit Milín.

Na nominaci členů Řídícího výboru, jako hlavního rozhodovacího orgánu projektu, pracoval Realizační tým od počátku projektu. Nominováni byli vybrání zástupci obecních zastupitelstev, poskytovatelů sociálních služeb, koordinátorů plánování sociálních služeb na úrovni ORP Příbram a KÚ Středočeského kraje, realizátora projektu, rodičů a další. 

Realizační tým informoval nominované členy do Řídícího výboru v pozvánce o programu setkání.

Pozvánka

 

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Jana Filinová - Předsedkyně řídícího výboru

jméno pracovní pozice za organizaci
Jana Filinová ředitel MAS Podbrdsko
Markéta Balková starostka Obec Hvožďany
Ing. Vladimír Vojáček místostarosta Obec Milín
Vendula Šedivá Realizační tým projektu  
PhDr. Marie Pilíková odborník na SS a vedoucí pracovních skupin MěÚ Příbram
Ing. Jiří Kala Farní Charita Příbram Farní Charita Příbram
Lenka Skotnicová Sociální pracovník  
Petra Benjáková rodič  
Mgr. Pavel Bártl ředitel Spec. ZŠ Rožmitál Speciální škola Rožmitál
Mgr.  Kateřina Štáhlová Koordinátorka pro sociální oblast a vzdělávání MěÚ Příbram