Navigace

Obsah

ANIMACE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ŠABLONY PRO ŠKOLY

dovolujeme si vás informovat, že byl zveřejněn harmonogram Výzev z Operačního programu Jana Amos Komenský pro programové období 2021-2027 (= OP JAK, jedná se o bývalý OP VVV).

Harmonogram výzev na rok 2022 (vč. jednotlivých termínů) vychází z predikce, že Programový dokument OP JAK bude schválen Evropskou komisí v dubnu 2022. V případě prodlení ve schválení dojde k relevantnímu posunu termínů.

https://opjak.cz/wp-content/uploads/2022/01/Harmonogram_vyzev_OP-JAK_2022.pdf

Harmonogram obsahuje na str. 3 i avízo, že bude pravděpodobně v květnu 2022 vyhlášena z OP JAK Výzva na ŠABLONY I.:

Podpora aktivit v MŠ a ZŠ naplňujících aktivity v akčních plánech v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy a navazující aktivity v souladu s pokračující implementací prioritních témat Strategie 2030+ v následujících oblastech (a v návaznosti na šablony OP VVV): ­ personální podpora (včetně ověření modelu parametrizace pozic školního psychologa a speciálního pedagoga v ZŠ); ­ osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů; ­ aktivity rozvíjející ICT; ­ extrakurikulární a rozvojové aktivity; ­ spolupráce ZŠ a SŠ; ­ vzájemná online spolupráce pedagogů na platformě eTwinning; ­ individualizace výuky pro podporu speciálních potřeb včetně nadání; ­ stáže pedagogických pracovníků.

Situaci budeme monitorovat a případně uspořádáme setkání k této Výzvě, pokud budete mít zájem.

Informace a novinky o novém OP JAK 2021-2027 jsou uveřejněny na nové webové stránce https://opjak.cz/.