Obsah

OPZ MAS logo

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území MAS Podbrdsko na období 2020-2022

 

V rámci projektu byl vytvořen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území MAS Podbrdsko na období 2020-2022, který mapuje potřeby celého území. Metodou komunitního plánování jsou zpracovány analýzy současného stavu v oblastech sociálních a návazných služeb na území MAS se zaměřením na cílové skupiny. Dokument navrhuje nastavení reálně potřebného systému služeb, které jsou v současné době v regionu vnímány jako nedostatečné či neexistující. Jsou zmapovány také problémy v sociální oblasti, jež se v regionu MAS PODBRSKO vyskytují, a také zda zde pro ně existuje účinné řešení a pomoc. Dále dokument mapuje současnou kapacitu sociálních služeb - zda je dostatečná, dostupná a efektivně financovaná. Na základě zjištěných informací navrhujeme funkční systém sociálních služeb pro všechny obyvatele regionu.

 

sprss