Obsah

OPZ MAS logo

INFORMACE O PROJEKTU

MAS PODBRSKO od 1. listopadu 2017 zahájila realizaci projektu č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006598 - Plánování sociálních služeb na území MAS Podbrdsko, z.s. jehož hlavním cílem je vznik Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území MAS PODBRDSKO na období 2019-2023.

V rámci projektu bude ve spolupráci všech cílových skupin projektu (tj. veřejností, zástupci veřejné správy, poskytovateli a zadavateli sociálních a návazných služeb, uživateli – osobami sociálně vyloučenými či sociálními vyloučením ohrožených) vytvořen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území MAS Podbrdsko, který zmapuje a sladí potřeby celého území. Metodou komunitního plánování zpracujeme analýzy současného stavu v oblastech sociálních a návazných služeb na území MAS se zaměřením na cílové skupiny a navrhneme nastavení reálně potřebného systému služeb, které jsou v současné době v regionu vnímány jako nedostatečné či neexistující.

K čemu je potřebný komunitní plán sociálních služeb?

Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb. Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s množstvím finančních prostředků, které obec na sociální služby vynakládá, vzniká v procesu vzájemných konzultací komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní. Komunitní plánování představuje cyklický, sprirálovitě se opakující proces. Slovo komunitní dává tušit, že celé plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity – v případě sociálních služeb se tedy jedná zejména o zástupce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale i další veřejnosti, jíž je téma sociálních služeb blízké.

Budeme pracovat v terénu. Zmapujeme, jaké problémy v sociální oblasti se v regionu MAS PODBRSKO vyskytují a zda zde pro ně existuje účinné řešení a pomoc. Zda je současná kapacita sociálních služeb dostatečná, dostupná a efektivně financovaná. Na základě zjištěných informací vytvoříme komunitní plán a návrh opravdu funkčního systému sociálních služeb pro všechny obyvatele regionu.

Pokud se chcete zapojit do procesu komunitního plánování sociálních služeb i Vy, kontaktujte nás. Velmi rádi s Vámi budeme spolupracovat.

MAS PODBRDSKO, z.s.  info@maspodbrdsko.cz nebo telefon: 725 912 006 

Projekt je realizován za finanční podpory EU, ESF, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.