Obsah

OPZ MAS logo

DOTAZNÍKY


V současné době probíhá intenzivní sběr dat pro analytickou část Plánu sociálních služeb na území MAS Podbrdsko prostřednictvím dotazníků pro veřejnost, řízených rozhovorů se starosty obcí, poskytovatelů sociálních služeb a zástupců Policie ČR.

 

Elektronická verze dotazníku pro veřejnost

Dovolujeme oslovit s průzkumem, jehož cílem je získat informace z území o využívání stávajících sociálních služeb v území, zjistit poptávku veřejnosti po sociálních službách a shromáždit data o potřebnosti sociálních služeb v našem regionu. Vaše zapojení do projektu vyplněním krátkého dotazníku bude velmi užitečné.
Průzkum je anonymní a týká se regionu 37 obcí MAS Podbrdsko (Bezděkov pod Třemšínem, Březnice, Bukovany, Drahenice, Hlubyně, Horčápsko, Hudčice, Hvožďany, Chrást, Chraštice, Koupě, Kozárovice, Lazsko, Lešetice, Milín, Modřovice, Narysov, Nestrašovice, Ostrov, Počaply, Radětice, Rožmitál pod Třemšínem, Sedlice, Starosedlský Hrádek, Svojšice, Těchařovice, Tochovice, Třebsko, Tušovice, Věšín, Volenice, Vrančice, Vranovice, Vševily, Vysoká u Příbramě, Zalužany, Zbenice).
Sesbírané informace z dotazníků budou uveřejněny a poslouží k dalšímu plánování zlepšení života v obci a v regionu, kde žijete.

 

Děkujeme za vyplnění dotazníku a velkou pomoc!!
 

V případě dotazů kontaktujte, prosím, Petru Benjákovou, tel. 725 912 006, info@maspodbrdsko.cz