Obsah

OPZ MAS logo

PRACOVNÍ SKUPINY

 

Pracovní skupina - Konzultace a připomínky k návrhové části dokumentu PSS
18.9.2019

Pozvánka

Prezenční listina

Zápis

hh

 


Pracovní skupina - Kontrola podkladů web pro sociální služby
7.8.2019

Pozvánka

Prezenční listina

Zápis

m


Pracovní skupina - Informovanost
10.6.2019

Pozvánka

Prezenční listina

Zápis

vh


Pracovní skupina - Metodická zpráva 
6.5.2019

Pozvánka

Prezenční listina

Zápis

Na pracovní skupině byla představena Metodická zpráva, proběhla diskuze na téma rekapitulace výstupů analytiské části dokumentu a dále byly řešeny otázky k tomuto tématu, tématická zaměření návrhové části a diskuze k návrhové části.

a

 


Pracovní skupina Informovanost
25.2.2019

Pozvánka

Prezenční listina

Zápis

Na pracovní skupině byla představena základní grafická podoba webu. Proběhla diskuze nad tím, jak dále web co nejlépe členit a jaké konkrétní informace má obsahovat.

a

 


Pracovní skupiny Potřebnost sociálních služeb na území MAS a Veřejná samospráva 4.12.2018

Pozvánka

Prezenční listina

Zápis

Na setkání obou pracovních skupin byly prezentovány závěry ze zjištěných analýz a proběhla široká diskuze k představeným závěrům a navrhovaným opatřením.

 f f


Pracovní skupina Informovanost
19.11.2018

Pozvánka

Prezenční listina

Zápis

Setkání nové Pracovní skupiny, která se bude věnovat tématice zvýšení Informovanosti o sociálních a návazných službách na území MAS Podbrdsko. Hlavním tématem byla možná struktura webových stránek pro podporu informovanosti o sociálních službách v území MAS.

g g

 


Pracovní skupina Potřebnost sociálních služeb na území MAS
15.11.2018

Pozvánka

Prezenční listina

Zápis

Setkání nové Pracovní skupiny na téma potřebnost sociálních služeb na území MAS.

gg

 


Pracovní skupina Informovanost
31.10.2018

Pozvánka

Prezenční listina

Zápis

Setkání nové Pracovní skupiny, která se bude věnovat tématice zvýšení Informovanosti o sociálních a návazných službách na území MAS Podbrdsko, zejména pak vytvoření webových stránek a informativní brožury.

 kj

 Úvodní zasedání pracovní skupiny
17.4.2018

Pozvánka

Prezenční listina

Zápis

 lk