Obsah


Vyhlášení výzvy

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 28. února 2018 výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+ je od 28. února 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy je 28. 6. 2019, 14:00.

Oprávněnými žadateli jsou i školská zařízení pro zájmové vzdělávání: Střediska volného času, školní družiny, školní kluby.

Výzva č. 02_18_063 Šablony II – mimo hlavní město Praha

 

Odkaz na vyhlášené výzvy:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii