Obsah

ŠABLONY III

od 31.3.2020 je možno podávat žádosti na Šablony III – viz https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm

 

Nejdůležitější datumy:

  • Žádosti je možné podávat do: 29. 6. 2021 do 14 hod.
  • Projekty je možné realizovat do: 30. 6. 2023
  • Délka realizace: 12 - 24 měsíců
  • Zahájení realizace projektu: nejdříve v den předložení žádosti o podporu, nejdříve však od 1. 8. 2020

 

Možnost překryvu aktivit v II. vlně šablon a III. vlně šablon:

  • pokud škola požádá o prodloužení aktivit u projektu II. vlny šablon z důvodu dočasného uzavření škol, tj. datum začátku realizace nemusí navazovat na konec realizace předchozího prodlouženého projektu. Nelze realizovat současně stejné aktivity Šablony II a Šablony III.

 

Výše dotace:

  • Minimální: 100.000,- Kč
  • Maximální: 200 000 Kč na subjekt + 1 500 Kč na dítě/žáka (max. 5 mil. Kč, popř. dle registru minimis), vybírat šablony do max. možné výše pro jednotlivé IZO  - počítá kalkulačka indikátorů

 

Povinné šablony:

  • Projektový den ve výuce (MŠ i ZŠ)
  • nutnost zvolit min. 1 šablonu rozvíjející nejslabší oblast

 

V příloze zasílám materiály k šablonám - prezentace a novinky v Šablonách III.

 

V případě dotazů či Vašeho zájmu o konzultaci a pomoc s přípravou žádosti jsme Vám k dispozici.