Obsah

Dokumenty

logolink


PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

 

Důležité: Postup pro MAS, žadatele, RO SZIF (termíny)


Dokumenty ke stažení:

 

Postup pro Žádosti o dotaci přes MAS:

Postupy administrativních kroků k Žádosti PRV - projektová opatření:

 

Prohlášení o zařazení podniku do MSP:

- Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podníků

(příloha je předkládána v podobě vyplněného el.formuláře v pdf, který je k dispozici na http://www.szif.cz/cs/prv2014  )

 

Vytvoření pracovních míst v projektu:

 

Postup a vzory dokumentů k výběrovému řízení a marketingu:

 

 

Vzory dokumentů k VŘ a marketingu:

 

Finanční zdraví projektu:

 

Ostatní dokumenty:

Příloha 3 Pravidel 19.2.1 - Závazný přehled max.hodnot výdajů dotace (str. 94 Pravidel 19.2.1)