Obsah

Zápisy a dokumenty

Ostatní orgány

Výběrová komise - zápisy a podklady z jednání jsou zároveň uvedeny u jednotlivých hodnocených Výzev MAS Podbrdsko.

Zápis - Dozorčí rada 2.4.2024 

 

Zápis - Dozorčí rada 29.5.2023 
Zápis - Dozorčí rada 30.5.2023 (po valné hromadě volba předsedy a místopředsedy) 
Zápis - Výběrová komise 30.5.2023 (po valné hromadě volba předsedy a místopředsedy) 
 

Zápis - Dozorčí rada 13.4.2022
Zápis - Dozorčí rada 16.6.2022 
Zápis - Výběrová komise 21.6.2022 - hodnocení PRV 5. Výzva

 

Zápis - Výběrová komise 3.6.2021 - PRV
Zápis - Výběrová komise 4.3.2021 - IROP

 

Zápis - Výběrová komise 3.9.2020 - volební
Zápis - Dozorčí rada 3.9.2020 - volební
Zápis - Výběrová komise 11.5.2020 - hodnocení Výzvy OPŽP
Zápis - Dozorčí rada 4.3.2020
Zápis - Dozorčí rada 28.1.2020 - per-rollam
Zápis - Výběrová komise 16.1.2020 - hodnocení Výzvy OPZ

 

Zápis - Dozorčí rada 17.7.2019 - per-rollam
Zápis - Dozorčí rada 24.6.2019
Zápis - Dozorčí rada 11.6.2019
Zápis - Výběrová komise 2.5.2019
Zápis - Výběrová komise 23.4.2019 
Zápis - Dozorčí rada 23.1.2019 (Volební)
Zápis - Výběrová komise 23.1.2019 (volební)

 

Zápis - Výběrová komise 26. 10. 2018
Zápis - Výběrová komise 16.8.2018
Zápis - Výběrová komise 22. 5. 2018
Zápis - Výběrová komise 21. 5. 2018
Zápis - Výběrová komise 12. 4. 2018
Zápis - Výběrová komise 5. 4. 2018
Zápis - Dozorčí rada 13. 2. 2018
Zápis - Výběrová komise 6. 2. 2018

 

Zápis - Výběrová komise 10. 1. 2017
Zápis - Dozorčí rada 26. 1. 2017

 

Zápis - Dozorčí rada 11. 1. 2016

 

Zápis - Výběrová komise 15. 1. 2015 - VOLEBNÍ
Zápis - Dozorčí rada 15. 1. 2015 - VOLEBNÍ
Zápis - Dozorčí rada 14. 1. 2015

 

Zápis - Dozorčí rada 11. 6. 2014
Zápis - Dozorčí rada 11. 3. 2014
Zápis - Mandátová komise 11. 3. 2014
Zápis - Výběrová komise 30. 1. 2014
Zápis - Výběrová komise 23. 1. 2014

 

Zápis - Dozorčí rada 24. 4. 2013

 

Zveřejněna je upravená verze zápisů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Zápisy vč. příloh v úplném znění jsou k dispozici v kanceláři MAS.