Navigace

Obsah

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Místní akční skupina Podbrdsko již několik měsíců pracuje na vytvoření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS PODBRDSKO, tzv. SCLLD.

Strategie má zmapovat aktuální stav regionu, potřeby a možnosti lidí, obcí, organizací, firem na území MAS PODBRDSKO. Pro  budoucí rozvoj regionu je tvorba tohoto dokumentu nezbytná a klíčová. Strategie bude základním rozvojovým dokumentem, který stanoví dlouhodobé cíle venkovské oblasti Podbrdska a základní směry činností, jimiž chce MAS PODBRDSKO k dosažení těchto cílů přispět. Zároveň strategie shrne potřeby regionu a budou naznačeny možné zdroje financování vytyčených priorit.

Hlavní části strategie obsahují:

  • Základní informace o MAS PODBRDSKO, vč. popisu místního partnerství, orgánů, historie a zkušenosti
  • Popis komunitního projednávání
  • Popis způsobu vyhodnocování strategie – monitoring
  • Analytickou část - nejobsáhlejší část, která mapuje stav regionu a ve které je např. vymezení území MAS, obyvatelstvo, technická infrastruktura, doprava, vybavenost obcí, životní prostředí, život v obcích, podnikání nebo cestovní ruch
  • Celkovou SWOT analýzu a souhrnné analytické závěry
  • Návrhovou část - strategické cíle a priority, vymezení hlavních rozvojových potřeb území MAS Podbrdsko

Strategie MAS je vytvářena díky podpoře Operačního programu Technická pomoc (OPTP). OPTP, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj, podporuje hlavně administrativní fungování MAS, práce na strategii, komunitní plánování, potřebné odborné služby a budování povědomí o přínosech MAS.

Strategii MAS PODBRDSKO, pracovní verzi 6, naleznete ZDE.

Do 15.9.2014 bylo možné zasílat připomínky k SCLLD. V současné době připomínky zpracováváme. Po zpracování připomínek zveřejníme zde i na Ministerstvu pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Vyzva-c-2/MAS/Podbrdsko,-z-s) tabulku s vypořádáním připomínek a zároveň aktuální verzi strategie.

Veškeré dotazy Vám kdykoli zodpovíme.

 

Jana Filinová (tel. 723 435 274)

Jitka Drechslerová (tel. 720 679 797)

Kancelář MAS PODBRDSKO, z.s.