Obsah

Seminář 1.11.2016


MAS Podbrdsko, z.s. pořádalo v Centru volnočasových aktivit (knihovna Dr.E. Bořického) seminář na téma „Pozemkové úpravy“

Akce proběhla ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov. Na akci bylo připraveno občerstvení a zázemí pro seminář.

Kdy a kde seminář proběhl?
1.11.2016 od 15h do 19h v Knihovně Milín.

Cíl akce?
Přiblížit účastníkům přípravu realizace a přínos pozemkových úprav pro obec i krajinu, zásadní význam PÚ, zejména z pohledu realizace technických opatření, vedoucí k zadržení vody v krajině, řešení vodní a větrné eroze, přístupnost krajiny, polní cesty. Proběhly také konkrétní ukázky pozemkových úprav. To vše přednesly odborní přednášející a také doplnili důležité informace již zasvěcení obyvatelé regionu.

Počet zúčastněných 29 osob.

Pozvánka:

Pozemkové úpravy

Prezentace:

Prezentace_p. Batysta

Prezentace Celostátní sítě pro venkov

Pozemkové úpravy KROK ZA KROKEM

Příklady dobré praxe při pozemkových úpravách


Tímto bychom rádi poděkovali obci Milín za zapůjčení příjemných prostor, kde byl seminář zrealizován. Děkujeme!

Děkujeme také přednášejícím a těm, kteří se semináře zúčastnili.

Těšíme se na další setkávání s veřejností.

MAS Podbrdsko, z.s.
www.maspodbrdsko.cz