Obsah

Zápisy a dokumenty

2020

Zápis - Správní rada 9.11.2020 - per rollam

Zápis - Správní rada 16.10.2020 - per rollam

Zápis - Správní rada 3.9.2020 - volební

Zápis - Správní rada 2.9.2020

Zápis - Správní rada 30.6.2020 per rollam

Zápis - Správní rada 11.6.2020

Zápis - Správní rada 11.5.2020 - schválení projektů podpořených z Výzvy OPŽP

Zápis - Správní rada per rollam 27.4.2020

Zápis - Správní rada 12.3.2020 - jednání zrušeno z důvodu vyhlášení stavu nouze 12.3.2020

Zápis - Správní rada 13.2.2020

 

 

 

Zveřejněna je upravená verze zápisů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Zápisy vč. příloh v úplném znění jsou k dispozici v kanceláři MAS.